Leiderschap

BLOG

15 januari 2017
Stand Punt

Als kind is me geleerd dat het belangrijk is om een mening te hebben en dat ik hieraan moet vasthouden. Ik moet iets vinden van een situatie en misschien ook wel van iemand. Op basis hiervan kan ik dan discussiëren en de ander overtuigen… Wat ik inmiddels weet is dat het vaak niets toevoegt om ergens heel stellig iets van te vinden, omdat het fixeert. Het zet mijn eigen beeld vast, het geeft de ander geen ruimte en er ontstaat zeker niets nieuws.

Ook binnen organisaties helpt het vaak niet om standpunten naar elkaar uit te wisselen aangezien het letterlijk een punt zet. Het kost veel energie en slaat de creativiteit en het eigenaarschap bij mensen dood. Soms verbaast men zich erover dat er weinig vernieuwing en ideeën in een organisatie zijn of dat mensen geen verantwoordelijkheid nemen. In mijn beleving heeft dit veel te maken met het feit dat er verwacht wordt dat mensen zich committeren aan bijvoorbeeld waarden, een richting, oplossing of mening van een ander waar men zelf geen bijdrage aan heeft kunnen leveren. Men voelt zich geen eigenaar, het is top-down opgelegd en er is geen tot beperkte ruimte voor aanscherping of eigen invulling. Al is het idee nog zo goed, men voelt zich er niet mee verbonden. Dit werkt belemmerend in de ontwikkeling van de organisatie als geheel.
Het helpt als diegene van wie het idee komt, er oprecht naar handelt en het gedrag zelf laat zien. Geloofwaardigheid en integriteit werken aanstekelijk. Vaak zijn het echter woorden zonder hieraan gekoppeld zichtbaar gedrag. Medewerkers worden niet geïnspireerd door mooie verklaringen, wel door oprechte handelingen.

Volgens mij bestaat er niet één waarheid en kunnen we leren als we elkaar vragen stellen en er meerdere beelden en ideeën naast elkaar mogen bestaan. Er kan dan iets heel anders ontstaan dan wat iemand op voorhand in zijn eentje had kunnen bedenken. Daarnaast is er in mijn beleving ook niet één model, stappenplan of manier om tot ontwikkeling van jezelf of jouw organisatie te komen. De kunst is aan te sluiten bij de mensen en de cultuur die er is en telkens met nieuwe ogen te kijken wie of wat er nodig en haalbaar is. Dit kan zomaar op een manier zijn die nergens anders is toegepast.
Uit ervaring weet ik dat je geen cultuur van openheid en creativiteit kunt creëren op één middag of door zaken opnieuw op te gaan schrijven. Het vraagt tijd, oprechte aandacht, voorbeeldgedrag, aanspreekbaarheid en dialoog om dat te bewerkstelligen.

“If you want something you’ve never had, you must be willing to do something you’ve never done!”

Renate O’Prinsen

 

Inspiratiefilm