Leiderschap

BLOG

1 februari 2016
WHY in her-innering

Het lezen van het boek van Simon Sinek ‘Begin met het waarom’, zette me weer even met twee benen op de grond! Waarom doe ik wat ik doe? Wat is mijn hogere doel, geloof en motief? Twee jaar geleden was mijn drijfveer om volledig zelfstandig te worden niet om meer geld te gaan verdienen en ook heb ik geen boek geschreven of reflectiekaarten ontwikkeld met dit doel. Er is een dieper verlangen en groter geloof wat hieraan ten grondslag ligt. In mijn beleving blijft er zoveel onuitgesproken en onbenut in organisaties. Het systeem zet mensen op slot. Ingegeven door wantrouwen, slechte (onveilige) ervaringen uit het verleden, persoonlijke angst of veronderstellingen die men doet. Men gaat vluchten, verwijten of veroordelen. Allemaal verloren energie. Jammer, want werk kan en mag zoveel vreugdevoller zijn. Je bent niet je rol, je functie, de procedure of je kennis. Je bent bovenal mens! Een organisatie is niets anders dan een optelsom van mensen. Als mensen bezield zijn in wat ze doen, als ze zich uitspreken en mogen uitspreken over wie ze zijn, wat hen drijft én belemmert, dan komt er echtheid in organisaties!

Dat is waar ik in geloof en aan bij wil dragen: échte organisaties waar mensen bezield met elkaar samenwerken om het hogere doel van de organisatie te bereiken. Dit kan alleen maar als ook jouw waarden en opvattingen passen bij de WHY van de organisatie en je hier eerlijk naar jezelf over bent.

Met mijn boek (‘Trouwen met jezelf’) ga ik voor in waar ik voor sta. Met alle moed en kwetsbaarheid die in me zit. Voor sommigen misschien wat te open of confronterend in de zakelijke context, maar hoe kan ik anderen inspireren in iets waar ik zelf niet het voorbeeld van ben. Daar worden al genoeg (ongeloofwaardige) pogingen toe gedaan. Met de reflectiekaarten (‘Werkelijk in gesprek’) maak ik het laagdrempelig mogelijk het échte gesprek (in organisaties) te voeren. Voorbij de schone schijn of de oppervlakkigheid, maar op een waarachtige laag. Vragen en beelden die raken in het hart in plaats van in het hoofd, zodat echte verbinding en vertrouwen kunnen ontstaan. Het gaat niet om deze producten, maar van waaruit ze zijn ontstaan en de betekenis die ze hebben. Als procesontwikkelaar en organisatiecoach wil ik mijn ervaring en eigen wijsheid inzetten voor bezieling in leven en werk. Op basis van gelijkwaardigheid, co-creatie en met ruimte voor humor (lichtheid).

Heerlijk om weer even mijn WHY in her-innering te nemen en hier trouw aan te blijven en zijn. Het geeft richting en focus. Iets wat ik in mijn enthousiasme wel eens kwijt kan raken. Ook ik ben gewoon mens en heb gelukkig inmiddels geleerd dat perfectionisme niet bestaat.

Een inspirerend citaat uit het boek van Simon Sinek:
“Echte succesvolle bedrijven nemen geen bekwame mensen aan om ze vervolgens te motiveren, ze nemen gemotiveerde mensen aan om te inspireren. Mensen zijn gemotiveerd of niet. Als je gemotiveerde mensen niet iets geeft om in te geloven, iets groter dan hun baan om naar toe te werken, zullen ze zichzelf motiveren om een nieuwe baan te zoeken en blijf jij zitten met de achterblijvers.”

Renate O’Prinsen