Samenwerking

BLOG

15 februari 2024
Contract én contact

“Laten we nu maar gewoon aan de slag gaan met elkaar”, horen we vaak als het wat ongemakkelijk begint te worden in teamsessies. Men associeert het voeren van het echte en moedige gesprek soms zelfs met therapie of gedoe waar men niet op zit te wachten. We gaan het liever uit de weg. De focus op de inhoud biedt dan ogenschijnlijk houvast en zekerheid. We verleggen het gesprek van de onderstroom naar de bovenstroom.

De onderstroom levert echter de energie die nodig is om de resultaten van de bovenstroom te bereiken. Het een kan niet zonder het ander. Meer nog dan onze ‘kleurtjes’ en profielen, zijn het o.a. de interactie- en gedachtepatronen, emoties, behoefte aan erkenning en erbij horen, ordening en de balans in geven en nemen, die het verschil maken voor een goed functionerend team. Het krachtenveld in het systeem/het geheel is sterker dan de individuele intenties. Een team ontwikkelt zich dan bijvoorbeeld ook veel langzamer dan een individu. Dat bereiken we niet met een middagje op de hei. Overigens komen veel patronen vaak nog voort uit gebeurtenissen in het verleden die niet zorgvuldig zijn afgehecht of aangekeken.

De context is bepalend voor ons gedrag. Zelfs een extravert persoon zal zich inhouden als het in de context niet gebruikelijk is uitbundig te reageren. Te vaak zoeken we naar de oorzaak (in de vorm van een zondebok of ‘patiënt’) op persoonlijk en individueel niveau terwijl de sleutel in het systeem te vinden is. Niemand is ooit alleen schuldig, iedereen is verantwoordelijk voor de ontstane interactiepatronen. Lees dat nog eens…

Onderzoek wijst uit dat het niet zo zeer uitmaakt wie er deelneemt in een team, maar hoe het team gewend is met elkaar om te gaan. Belangrijk hierin is:
– Het met elkaar uitspreken van en kunnen omgaan met spanning en frustratie
– Ruimte en respect voor elkaars emoties
– Gelijkwaardige en evenredige inbreng van alle teamleden
– Aanspreekbaar zijn op gedrag en bijdrage
– Voorbeeldgedrag van de leidinggevende

Hierbij is het essentieel om helderheid te hebben wat je gezamenlijk doel als team is. Waar dient de samenwerking concreet aan bij te dragen? Onduidelijkheid hierover levert per definitie ruis op met de focus óp elkaar in plaats van op wat we met elkaar te doen hebben. Dan staan en blijven we in standje overleven met de nadruk op ‘ik’ in plaats van ‘wij’ en ons gemeenschappelijk doel.

Het gaat dus zowel over contract (waar staan we voor, wat zijn onze doelen en rollen) als contact (verbinding en interactiepatronen).

Wil jij het eigenaarschap en de effectiviteit in de samenwerking vergroten, in zowel de bovenstroom als de onderstroom of ben je benieuwd naar dit model rond fasen in teamontwikkeling? Neem gerust contact met ons op.