Ervaringen

procesontwikkeling

Woonbedrijf
René Span

Renate van O’Prinsen & Partners is voor mij een procesadviseur en sparringpartner. Door goed in te leven en in te lezen, waar te nemen, scherp (door-) te vragen en te spiegelen zijn wij in staat geweest om onze beoogde werkwijze helder neer te zetten. Renate geeft onze organisatie de ruimte om de ontwikkeling en implementatie op onze manier te laten plaatsvinden. Door haar aanpak inspireert ze in plaats van dat ze kopieert; zij levert maatwerk. Zij houdt telkens het proces en het einddoel voor ogen. Ze ziet haarscherp waar de pijnpunten zitten en maakt deze bespreekbaar. Renate is in staat om met iedereen in de organisatie het gesprek te voeren en kan schakelen op meerdere lagen. Naast de serieuze vakvrouw is er ruimte voor humor, want veranderen mag ook leuk zijn!

procesontwikkeling

NHL Stenden Hogeschool
Siebrith Hoekstein

Al een aantal jaren werk ik heel prettig samen met Renate van O’Prinsen & Partners. Zij weet de behoeften van onze interne klanten expliciet te maken en denkt in kansen en oplossingen. Alhoewel ons proces soms wat stroperig of schimmig is, weet ze ons bij de les te houden met de focus op het einddoel. In de omgang is zij een fijn mens. Ze draait er niet omheen en omgekeerd hoeven wij er ook niet omheen te draaien. Zo kunnen we in een goede sfeer ook lastige dingen met elkaar bespreken. Renate weet me telkens te verrassen met haar spontaniteit en openheid die leiden tot mooie en waardevolle uitwisselingen.

teamontwikkeling

ALSG
Monic Bleijenberg

O’Prinsen & Partners is recht door zee, maar op een zeer respectvolle en veilige manier voor de gesprekspartner(s). Men heeft snel door waar de pijnpunten liggen, denkt in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden en zijn creatief in werkvormen. Zij zijn zeer vakkundige reisbegeleiders die steeds positieve energie als bagage meegeven! Samenwerken met O’Prinsen & Partners ervaar ik als zeer professioneel: afspraken worden stipt nagekomen, sessies worden goed voorbereid. Inhoudelijke bijdragen worden zowel op (inter)menselijk vlak als op zakelijk gebied gebracht.

teamontwikkeling

Gilde Opleidingen Techniek
Ren Hendrix

O’Prinsen & Partners heeft samen met teammanagers van de sector Techniek diverse trajecten in het kader van teamontwikkeling uitgevoerd. Deze trajecten zijn heel goed ontvangen en de effecten zijn duidelijk meetbaar. In alle gevallen betreft het maatwerk waarbij de organisatie, het team en de leidinggevende inbreng heeft. Kenmerkend in de aanpak is de inspiratie, scherpzinnigheid, duidelijkheid, het iedereen actief betrekken bij het proces en iedereen zijn/haar eigen verantwoordelijkheid te laten nemen. O’Prinsen & Partners is prettig in de omgang en samenwerking, neemt goed waar, is open, prikkelt, schakelt snel, spiegelt en leeft zich goed in de situatie in.

procesontwikkeling

TÜV Rheinland Sonovation
Fred Gabriëls

Renate van O’Prinsen & Partners begeleidt een cultuur- verandertraject om te komen tot “guiding principles” voor ons bedrijf die ook echt gedragen en toegepast worden door alle collega’s en die er ook toe leiden dat we beter gaan presteren. De veranderingen gaan langzaam, maar zijn echt voelbaar. Renate is er bijzonder scherp op dat het hele proces ook echt gedragen wordt door alle collega’s en dat eenieder verantwoordelijkheid neemt voor het gegeven commitment. Zij is zeer bekwaam om dit complexe en soms moeizame proces te begeleiden. Ook brengt zij energie, humor en scherpzinnigheid in het proces, waardoor er beweging is en veranderen zelfs leuk wordt.

persoonlijke ontwikkeling

Rabobank
Eduard

De reden om een persoonlijk traject in te zetten met Bob van O’Prinsen & Partners was om een beter beeld te vormen van mijn werkzame toekomst. Met name de aanwijzingen om meer vanuit gevoel en intuïtie te handelen, hebben bij mij een grote impact gehad. Concreet heeft het er voor mij toe geleid dat ik keuzes heb gemaakt en nieuwe activiteiten ben gaan ontplooien naast mijn huidige werk. De nieuwe inzichten die ik heb opgedaan zorgen ervoor dat mijn huidige werk versterkend werkt in de realisatie van mijn nieuwe activiteiten. Het was een waardevol traject waardoor ik effectiever ben geworden in leven en werk.

procesontwikkeling

Rabobank Zuidwest-Nederland
Ed Vreman

Renate van O’Prinsen & Partners heeft een enorme bijdrage geleverd in een traject van cultuurverandering. Door haar open houding, oprecht interesse in mens en organisatie, heeft zij ons (medewerkers, managers, directie) tot heldere inzichten gebracht waarop wij ons cultuurtraject hebben kunnen inrichten en uitvoeren. Door goed te luisteren naar onze wensen komt zij met verrassende voorstellen en heeft ze met ons nieuwe wegen bewandeld. Niets is standaard, alles is maatwerk. Sleutelwoorden hierbij zijn authentiek, inspirerend en verbindend. Bij alles wordt de focus gehouden op het samen geformuleerde einddoel.

teamontwikkeling

Rabobank Nederland
Wim Uittenhout

O’Prinsen & Partners brengt een volle rugzak met ervaringen en werkmethoden mee. Ze zijn prima in staat om te doorgronden waar de behoefte zit, zodat een goed aansluitend programma kan worden gemaakt. Mooi om te zien dat men dicht tegen de deelnemers aan “kruipt” en met hen op zoek gaat naar zelfreflectie, inzicht en mogelijkheden. De teamdagen met O’Prinsen & Partners waren mooie momenten om in een relatief rustige sfeer stil te staan bij zelfreflectie en teambuilding. Er is fundamenteel iets veranderd, ondanks de hectiek neemt men meer de tijd voor elkaar en zijn we nog meer één team geworden. Een mooi resultaat, waar ik trots op ben!

persoonlijke ontwikkeling

Daniëlle

Ik had een burn-out, maar wilde dit niet zien. Mijn energie was op en ik had lichamelijke klachten waar ik geen raad mee wist. Toch ging ik maar door en had zowel privé als op het werk geen rem. Door middel van diverse interventies en goede gesprekken, kwam de rust in mezelf terug en en kreeg ik nieuwe inzichten. Het is fijn om iemand te ontmoeten die goed luistert, open is, geen oordeel heeft en je inzicht geeft in opgebouwde patronen. De begeleiding van Bob van O’Prinsen & Partners heeft van mij een nieuw persoon gemaakt door anders te denken, zien en vooral te voelen. Ik ben hierdoor veel bewuster gaan leven.

persoonlijke ontwikkeling

Cambridge
Annelies Oosting

Renate van O’Prinsen & Partners heeft een open houding, warm inlevingsvermogen, kan snel schakelen en komt met een ontwikkelprogramma dat zowel past bij de vraag als bij de cultuur van het bedrijf. Renate onderscheidt zich door meer van haarzelf en van haar expertise te geven dan gevraagd, waardoor diverse deelnemers aan een persoonlijk ontwikkelprogramma tot waardevolle inzichten komen. Renate heeft een mooie uitstraling, waardoor anderen gaan stralen. Daarnaast spelen woorden als authentiek, betrouwbaar en vakkundig de hoofdrol.

teamontwikkeling

Mutsaerts
Freek Nijo

O’Prinsen & Partners wint snel het vertrouwen van mensen door de openhartige manier van werken. In alle lagen van onze organisatie heeft hun optreden openheid en energie gebracht. De combinatie van ratio en emotie in de handelswijze geven een goede aanzet tot reflecteren op jezelf en de impact hiervan op jouw omgeving en binnen je team. De ontwikkeling binnen de organisatie als geheel en diverse teams wordt door ons zelf gemaakt met zowel begeleiding als coaching van O’Prinsen & Partners. Wij blijven ook echt zelf eigenaar van het proces. Dit verankert de impact van de diverse interventies des te sterker.

persoonlijke ontwikkeling

SVZ International B.V.
Monique

Hoe blijf ik dichter bij mezelf en hoe vertrouw ik op mijn gevoel en intuïtie? Met deze vraag ben ik bij O’Prinsen & Partners terecht gekomen. Het coaching traject met Bob van O’Prinsen & Partners heb ik als heel bijzonder ervaren. Samen kijken waar de obstakels liggen die mij ervan weerhielden verder te kunnen. Niet tegenover elkaar aan tafel, maar juist naast elkaar lopend in het bos. Bob heeft de gave om iemand zelf tot conclusies te laten komen zonder te sturen. Dit alles in een veilige omgeving waar vertrouwen en rust voorop staan en er ruimte is voor het delen van emotie.

procesontwikkeling

Kennemer Wonen
Christel Reinders

Renate van O’Prinsen & Partners heeft ons ruim twee jaar begeleid naar een nieuwe en andere manier van werken in lijn met de beoogde cultuur. Een professionele, kritische, prettige en betrokken procesbegeleiding die de juiste snaar weet te raken. Wij hebben hierdoor als organisatie een stap gemaakt naar een ander werkconcept, een nieuwe werkomgeving en een meer ontwikkelde organisatie. In alles wat we doen en hebben gedaan, ziet Renate er nauwlettend op toe dat het past bij de oorspronkelijke doelen en onze waarden. Tevens is zij in staat geweest van binnenuit eigenaarschap te creëren door telkens, samen met ons, heel zorgvuldig de afweging te maken wie in het ontwikkelproces op welk moment het beste welke rol kan vervullen.

persoonlijke ontwikkeling

Schoonmaakbedrijf Roefs
Dirk Spijkers

Een hectische baan waarbinnen ik steeds in hetzelfde rondje ging, een druk gezin en een verhuizing; ergens was ik vergeten wie ík ben. Bob van O'Prinsen & Partners heeft mij geholpen om inzicht te krijgen in mijn situatie en de keuzes die ik kan maken. Door zijn lange ervaring in het bedrijfsleven is hij naast een persoonlijke coach ook een professionele sparringpartner. Hij zegt niet wat ik wil horen; hij vraagt door naar de kern, wat ik vergeten was om te voelen. Hij heeft me geholpen door situaties anders te benaderen. Daardoor kreeg ik andere perspectieven en weet ik nu veel bewuster waar ik sta en wat mijn stuwende kracht is. Een nieuwe persoonlijke en zakelijke kijk op mij, die Bob heeft geopend.

teamontwikkeling

Rabobank Zuidwest-Brabant
Wieneke Nagtegaal

De samenwerking met O’Prinsen & Partners heb ik ervaren als een bijzonder waardevolle aanvulling in onze reis naar een verder ontwikkelde organisatie. Door de open manier van communiceren en de uitnodiging om over de essentie na de denken, om onderzoekend te zijn in plaats van oordelend, prikkelen ze op een heel plezierige manier om stappen met elkaar te zetten. Door de vertraging op te zoeken, merk je dat er een diepere laag wordt geraakt in de samenwerking. Dit heeft een groot effect. Daarnaast bewaken ze het proces en de voortgang en zorgen ze dat het niet ‘stilvalt’.