Zijn deze behoeften herkenbaar?

  • We willen een verandering in beweging zetten en zoeken naar een inspirerende en duurzame manier om dit te doen
  • We willen meer eigenaarschap, focus en daadkracht aanbrengen in een lopend verandertraject
  • We willen naar een andere en nieuwe manier van (samen)werken waarbij we de inzichten uit de coronacrisis willen meenemen en integreren
  • We willen overzicht creëren in alle ontwikkelingen en verandertrajecten die er lopen
  • We willen de score van het onderzoek naar de werkbeleving van medewerkers verhogen
  • We hebben een andere cultuur en gedrag nodig wat beter aansluit bij onze ambities en de ontwikkelingen in de samenleving

Bij procesontwikkeling helpt O’Prinsen & Partners het verhaal achter uw veranderopgave te doorgronden en dit samen met u te bouwen. Vanuit het verhaal ontstaat de benodigde weg voor ontwikkeling en realisatie. Deze weg geven we met elkaar vorm waarbij wij overzicht behouden, interventies begeleiden, verbindingen leggen, scherpte aanbrengen, inspireren en instrumenten leveren.

Ervaringen

Kennemer Wonen
Christel Reinders

Renate van O’Prinsen & Partners heeft ons ruim twee jaar begeleid naar een nieuwe en andere manier van werken in lijn met de beoogde cultuur. Een professionele, kritische, prettige en betrokken procesbegeleiding die de juiste snaar weet te raken. Wij hebben hierdoor als organisatie een stap gemaakt naar een ander werkconcept en een meer ontwikkelde organisatie. In alles wat we doen en hebben gedaan, ziet Renate er nauwlettend op toe dat het past bij de oorspronkelijke doelen en onze waarden. Tevens is zij in staat geweest van binnenuit eigenaarschap te creëren door telkens, samen met ons, heel zorgvuldig de afweging te maken wie in het ontwikkelproces op welk moment het beste welke rol kan vervullen.

Rabobank Zuidwest-Brabant
Ed Vreman

Renate van O’Prinsen & Partners heeft een enorme bijdrage geleverd in een traject van cultuurverandering. Door haar open houding, oprecht interesse in mens en organisatie, heeft zij ons (medewerkers, managers, directie) tot heldere inzichten gebracht waarop wij ons cultuurtraject hebben kunnen inrichten en uitvoeren. Door goed te luisteren naar onze wensen komt zij met verrassende voorstellen en heeft ze met ons nieuwe wegen bewandeld. Niets is standaard, alles is maatwerk. Sleutelwoorden hierbij zijn authentiek, inspirerend en verbindend. Bij alles wordt de focus gehouden op het samen geformuleerde einddoel.

TÜV Rheinland Sonovation
Fred Gabriëls

Renate van O’Prinsen & Partners begeleidt een cultuur- en verandertraject om te komen tot “guiding principles” voor ons bedrijf die ook echt gedragen en toegepast worden door alle collega’s en die er ook toe leiden dat we beter gaan presteren. De veranderingen gaan langzaam, maar zijn echt voelbaar. Renate is er bijzonder scherp op dat het hele proces ook echt gedragen wordt door alle collega’s en dat eenieder verantwoordelijkheid neemt voor het gegeven commitment. Zij is zeer bekwaam om dit complexe en soms moeizame proces te begeleiden. Ook brengt zij energie, humor en scherpzinnigheid in het proces, waardoor er beweging is en veranderen zelfs leuk wordt.

Benieuwd wat O’Prinsen & Partners kan betekenen voor uw ontwikkelproces of andere vragen? Laat het ons weten.