Zijn deze behoeften herkenbaar?

  • We willen een verandering in gang zetten en zoeken naar een inspirerende en duurzame manier om dit te doen
  • We willen naar een andere manier van hybride (samen)werken en bijpassende afspraken
  • We zoeken een bevlogen programmamanager die onze transitie kan (bege)leiden
  • We willen onze visie op werken en leren vertalen naar een werkomgeving die dit maximaal ondersteunt
  • We willen de wendbaarheid, het werkplezier en welzijn van medewerkers vergroten
  • We willen eigenaarschap, focus en daadkracht aanbrengen in een verandertraject

Bij procesontwikkeling helpen wij de bedoeling achter het project of vraag voor verandering te doorgronden. Vanuit deze vraag en behoefte ontstaat het proces/traject voor ontwikkeling en realisatie. Deze weg geven we met elkaar vorm waarbij wij overzicht en koers houden, sessies begeleiden, verbindingen leggen, scherpte aanbrengen, inspireren en instrumenten leveren.

Impressie aanbod procesontwikkeling

Cultuur en gedrag

Op een inspirerende en duurzame manier bouwen aan het DNA van de organisatie.

Werkwijze en werkomgeving

Een proces om te komen tot de gewenste manier van werken waarbij de werkomgeving als katalysator dient.

Samenwerken en zelforganisatie

Het verstevigen van de onderlinge samenwerking en/of vergroten van het zelforganiserend vermogen.

Ervaringen

Kennemer Wonen
Christel Reinders

Renate van O’Prinsen & Partners heeft ons ruim twee jaar begeleid naar een nieuwe en andere manier van werken in lijn met de beoogde cultuur. Een professionele, kritische, prettige en betrokken procesbegeleiding die de juiste snaar weet te raken. Wij hebben hierdoor als organisatie een stap gemaakt naar een ander werkconcept, een nieuwe werkomgeving en een meer ontwikkelde organisatie. In alles wat we doen en hebben gedaan, ziet Renate er nauwlettend op toe dat het past bij de oorspronkelijke doelen en onze waarden. Tevens is zij in staat geweest van binnenuit eigenaarschap te creëren door telkens, samen met ons, heel zorgvuldig de afweging te maken wie in het ontwikkelproces op welk moment het beste welke rol kan vervullen.

Rabobank Zuidwest-Brabant
Ed Vreman

Renate van O’Prinsen & Partners heeft een enorme bijdrage geleverd in een traject van cultuurverandering. Door haar open houding, oprecht interesse in mens en organisatie, heeft zij ons (medewerkers, managers, directie) tot heldere inzichten gebracht waarop wij ons cultuurtraject hebben kunnen inrichten en uitvoeren. Door goed te luisteren naar onze wensen komt zij met verrassende voorstellen en heeft ze met ons nieuwe wegen bewandeld. Niets is standaard, alles is maatwerk. Sleutelwoorden hierbij zijn authentiek, inspirerend en verbindend. Bij alles wordt de focus gehouden op het samen geformuleerde einddoel.

TÜV Rheinland Sonovation
Fred Gabriëls

Renate van O’Prinsen & Partners begeleidt een cultuur- en verandertraject om te komen tot “guiding principles” voor ons bedrijf die ook echt gedragen en toegepast worden door alle collega’s en die er ook toe leiden dat we beter gaan presteren. De veranderingen gaan langzaam, maar zijn echt voelbaar. Renate is er bijzonder scherp op dat het hele proces ook echt gedragen wordt door alle collega’s en dat eenieder verantwoordelijkheid neemt voor het gegeven commitment. Zij is zeer bekwaam om dit complexe en soms moeizame proces te begeleiden. Ook brengt zij energie, humor en scherpzinnigheid in het proces, waardoor er beweging is en veranderen zelfs leuk wordt.

Benieuwd wat O’Prinsen & Partners kan betekenen voor uw ontwikkelproces of andere vragen? Laat het ons weten.