Zijn deze behoeften herkenbaar?

  • We willen scherper krijgen waar we als team voor staan
  • We willen werken aan een basis van vertrouwen
  • We willen de vitaliteit en het werkplezier vergroten
  • We willen de inzichten uit de coronacrisis duurzaam integreren in onze manier van (samen)werken, we willen anders verder
  • We willen elkaar beter leren kennen
  • We willen een betekenisvolle invulling voor onze teamdag
  • We willen elkaars talenten beter kennen en benutten en effectiever met elkaar samenwerken

Bij teamontwikkeling helpt O’Prinsen & Partners de onderlinge relatie, samenwerking en effectiviteit van het team te versterken. Er kunnen verschillende aanleidingen en redenen zijn waarom hier verbetering in mogelijk is. Of misschien gaat het wel goed, maar hecht u waarde aan vertragen en de tijd nemen om met elkaar te reflecteren. Iedere vraag is anders en daarmee ook de invulling van een proces of activiteit om tot ontwikkeling te komen.

Ervaringen

Gilde Opleidingen Techniek
Ren Hendrix

O’Prinsen & Partners heeft samen met teammanagers van de sector Techniek diverse trajecten in het kader van teamontwikkeling uitgevoerd. Deze trajecten zijn heel goed ontvangen en de effecten zijn duidelijk meetbaar. In alle gevallen betreft het maatwerk waarbij de organisatie, het team en de leidinggevende inbreng heeft. Kenmerkend in de aanpak is de inspiratie, scherpzinnigheid, duidelijkheid, het iedereen actief betrekken bij het proces en iedereen zijn/haar eigen verantwoordelijkheid te laten nemen. O’Prinsen & Partners is prettig in de omgang en samenwerking, neemt goed waar, is open, prikkelt, schakelt snel, spiegelt en leeft zich goed in de situatie in.

Rabobank Nederland
Wim Uittenhout

O’Prinsen & Partners brengt een volle rugzak met ervaringen en werkmethoden mee. Ze zijn prima in om samen te doorgronden waar de behoefte zit, zodat een goed aansluitend programma kan worden gemaakt. Mooi om te zien dat men dicht tegen de deelnemers aan “kruipt” en met hen op zoek gaat naar zelfreflectie, inzicht en mogelijkheden. De teamdagen met O’Prinsen & Partners waren mooie momenten om in een relatief rustige sfeer stil te staan bij zelfreflectie en teambuilding. Er is fundamenteel iets veranderd, ondanks de hectiek neemt men meer de tijd voor elkaar en zijn we nog meer één team geworden. Een mooi resultaat, waar ik trots op ben!

Mutsaerts
Freek Nijo

O’Prinsen & Partners wint snel het vertrouwen van mensen door de openhartige manier van werken. In alle lagen van onze organisatie heeft hun optreden openheid en energie gebracht. De combinatie van ratio en emotie in de handelswijze geven een goede aanzet tot reflecteren op jezelf en de impact hiervan op jouw omgeving en binnen je team . De ontwikkeling binnen de organisatie als geheel en diverse teams wordt door ons zelf gemaakt met zowel begeleiding als coaching van O’Prinsen & Partners. Wij blijven ook echt zelf eigenaar van het proces. Dit verankert de impact van de diverse interventies des te sterker.

Benieuwd wat O’Prinsen & Partners kan betekenen in teamontwikkeling of andere vragen? Laat het ons weten.