Vertrouwen

BLOG

17 mei 2016
Veranderverspilling

Herken je dit?

Binnen jouw organisatie wil men zich ontwikkelen naar iets nieuws of anders in bijvoorbeeld de manier van (samen)werken, leiderschap en cultuur. Met veel toeters en bellen wordt de nieuwe richting of verandering ingezet en aangekondigd. “Wij gaan het anders doen!” Er worden consultants ingehuurd, mensen gemobiliseerd, sessies georganiseerd etc.

Ineens ergens halverwege, stagneert het proces. Dit kan verschillende redenen (excuses) hebben. Je herkent er vast wel een paar:

  • Het nieuwe is er af, er is een ander leuk ‘speeltje’ op de markt…
  • Er is een reorganisatie of andere ontwikkeling, “we hebben nu wel iets anders aan ons hoofd…”
  • Als het echt spannend wordt en te dichtbij komt, trekt men (de directie) de keutel in…
  • Het proces / de verandering wordt ‘erbij’ gedaan en is niet verbonden met de dagelijkse activiteiten…
  • We denken dat we er al zijn…

WE GAAN TERUG NAAR START

Wérkelijke verandering vraagt oprecht geloof, tijd, moed en doorzettingsvermogen. Zonder deze ingrediënten kom je niet waar je wilt zijn. Natuurlijk komen er hindernissen op je veranderpad en als je deze blijft ontlopen, blijf je waar je bent. De mensen verliezen het vertrouwen en worden verandermoe. Een voornemen in de vorm van: “We doen ons best om daar te komen”, is niet goed genoeg. “We doen alles wat nodig is om te komen waar we willen zijn.” Je kunt hierbij enkel leren en groeien buiten je comfortzone.

Om dit te bereiken zijn een aantal randvoorwaarden cruciaal:

  • Zorg dat er aan de voorkant commitment en eigenaarschap is voor de gekozen richting (op zijn minst bij sleutelfiguren in de organisatie). Veranker het proces in de lijnorganisatie.
  • Houd het waarom van de verandering en het perspectief goed voor ogen en blijf dit herhaaldelijk communiceren in de organisatie. Leg verbindingen en houd koers.
  • Neem de tijd en ga er niet van uit dat je in een paar weken of maanden een grote omslag kunt maken als het gaat over gedrag en mindset bij mensen. Maak tussentijdse successen en groei zichtbaar.
  • Laat als directie het gedrag zien wat je van mensen in de organisatie verwacht. Als je dat een keer niet kunt of doet: spreek het uit. Laat je kwetsbaarheid zien, je bent ook mens. ‘Practice what you preach’.
  • Vraag om hulp en feedback binnen of buiten de organisatie als je dreigt te verdwalen.

Wilt jij duurzaam en wérkelijk veranderen binnen jouw organisatie of ben je verdwaald en heb je een hulpvraag? Neem contact met ons op.

Renate O’Prinsen