Leiderschap

BLOG

27 juni 2016
Van consumeren naar leren

Tijdens mijn opleiding tot veranderkundige heb ik veel geleerd over het verschil tussen informatie en kennis. Iets is pas kennis als de informatie gekoppeld is aan reflectie en ervaring. Informatie ligt buiten mijzelf en kennis ligt in mijzelf. Als ik iets deel vanuit doorleefde kennis, komt het pas aan bij de ander. Om van informatie naar kennis te komen, is vertraging en reflectie nodig.

Het is een behoorlijke uitdaging om te vertragen in een consumptiemaatschappij waar je continue bloot staat aan allerlei prikkels en informatiebronnen. Ook ik heb de neiging alles tot me te willen nemen en niets te willen missen. Voordat ik het weet, ben ik hier een groot deel van de dag mee bezig. Ik merk dat het mijn hoofd vult en ik hierdoor in een reactieve modus kom. Het leidt tot vervlakking.

Onderstaand beeld over de werking van onze hersenen, bevestigt dat gevoel vanuit wetenschappelijk perspectief (uit: ‘Ontketen je brein’ van Theo Compernolle).
Feitelijk hebben we drie soorten breinen die ieder een geheel eigen functie hebben.

Schermafbeelding 2016-06-27 om 20.43.19

Het reflexbrein stamt uit de oertijd en is gericht op overleven. Het werkt in het hier en nu en verbruikt weinig energie. Het kan veel informatie opnemen en in een fractie van een seconde beslissingen nemen. Met het steeds tot je nemen van allerlei informatie en het direct hierop reageren, gebruik je met name je consumerende reflexbrein.
Het reflecterende brein werkt veel langzamer en verbruikt meer energie. Hier ontstaan ideeën en breng je focus aan. Om te leren, gebruik je het reflecterend brein. Dit vraagt om vertraging en reflectie.
Het archiverende brein ordent en structureert de hoeveelheid aan informatie die je tot je neemt. Dit brein werkt met name ‘s-nachts en heeft voldoende rust (slaapuren) nodig om zijn werking te kunnen doen.

Hiermee is tevens vanuit de hersenen aangetoond dat het belangrijk is om tijd en aandacht te nemen om te reflecteren en leren. Om van informatie tot ideeën en uiteindelijk kennis te komen. Door bijvoorbeeld te veel online te zijn en je brein voortdurend bezet te houden, keten je je brein en is er te weinig ruimte voor je reflecterend brein om waarde toe te voegen met jouw denken.

De belangrijkste bron van creativiteit is ons brein, mits we het op de juiste manier gebruiken. Hiervoor moet je offline zijn.

Neem ruimte, tijd en aandacht om samen te leren en te reflecteren om zo tot nieuwe kennis en betekenis te komen. Hiermee vergroot je tevens de bezieling en klantwaarde binnen jouw organisatie.

Wil je een lezing of workshop over dit thema? Neem contact met me op.

Renate O’Prinsen