Verbinding

BLOG

22 september 2016
Gesloten openheid

Het is een misvatting ervan uit te gaan dat, als mensen over alles hun mening mogen geven, er dan openheid is. Echte openheid van waaruit je met elkaar kunt leren, gaat over veel meer dan het verkondigen van en vasthouden aan meningen en standpunten.

Soms wordt er binnen organisaties zelfs een formele procedure ingericht voor ‘open communicatie’ waarbij iedereen zijn of haar zegje mag doen. Uiteindelijk wordt er echter maar weinig geleerd en bereikt. Door het enkel uiten en stapelen van meningen verandert er namelijk niets op een dieper niveau. Zolang er geen wérkelijke dialoog tot stand komt, is iedereen overtuigd van zijn of haar gelijk. Er komen geen andere perspectieven en blikken worden niet verruimd. Er ontstaat niets nieuws en besluiten worden genomen op basis van consensus en niet op basis van kwaliteit. De manier van denken die schuil gaat achter de diverse meningen wordt namelijk niet onderzocht en beïnvloed.

Je lost geen problemen op door elkaar te vertellen wat je ergens van vindt. Je ‘praat tegen’ elkaar zonder dat er werkelijke communicatie en verbinding is. Als je jezelf ervan overtuigt ‘het antwoord’ te weten, verdwijnt iedere motivatie om je denken nog eens kritisch te beschouwen.

Als je echter in staat bent met elkaar een ‘veilige’ omgeving te creëren waarin je meningen (‘zekerheden’) opschort, kan er verbinding en iets nieuws ontstaan. Hiervoor moet je de bereidheid hebben anderen deelgenoot te maken van jouw gedachten en deze gedachten met elkaar onderzoeken en laten beïnvloeden.

Om als team en organisatie te kunnen leren, gaat het om hoe men zich opstelt, hoe vastbesloten men is elkaar te dienen en de kwetsbaarheid te tonen die hiervoor nodig is. Relaties tussen sleutelfiguren in een organisatie die gekenmerkt worden door een hoog ‘leergehalte’, hebben dan ook een buitengewoon grote invloed op (het succes van) de organisatie als geheel.

Wil je met elkaar iets nieuws scheppen dat van waarde en betekenis is, kan dat alleen maar voortkomen door jezelf, elkaar en de wereld op meerdere manieren te bekijken.

Wil jij bij jezelf of binnen jouw organisatie de vaardigheden ontwikkelen van onderzoek, bezinning en dialoog? Neem contact met me op.

Renate O’Prinsen