Vertrouwen

BLOG

15 juli 2016
Organisch met een tintje blauw

Herkent u dit binnen uw organisatie?

 • Er wordt een nieuw (verander)traject gestart, maar ‘het waarom’ is niet duidelijk.
 • Er worden werkgroepen geformeerd zonder dat de rollen, posities en doelen helder zijn.
 • Het zoveelste traject sterft een stille dood zonder dat er een concreet resultaat is bereikt.
 • De term zelfsturende teams wordt geïntroduceerd zonder een bijbehorend proces en definitie van het nieuwe ‘speelveld’.
 • Er is een nieuwe visie op cultuur en de wijze van werken gedefinieerd, maar als iemand zich niet ontwikkelt in deze richting, is het ook oké..

Veel verandertrajecten hebben tegenwoordig het kenmerk organisch. De interventies volgen uit de beweging en ontwikkeling. Onderweg zie je wat er nodig is om de volgende stap te zetten. Persoonlijk geloof ik in deze aanpak. Met name bij thema’s op het gebied van gedrag en cultuur past geen mechanische aanpak. Echter, ook een organische aanpak vraagt om een aantal ‘blauwe’ elementen om daadwerkelijk tot resultaten en ontwikkeling te komen.

Enkele van deze elementen zijn:

 • Expliciet maken van het doel. Waar werk je naar toe en waarom? Wanneer is het traject geslaagd? Benoem wat er dan concreet merkbaar en zichtbaar is.
 • Bepalen van de minimale activiteiten / interventies en of piketpaaltjes binnen het ontwikkelproces.
 • Helder zijn over wie welke rol en verantwoordelijkheid heeft in het proces. Ga voor deelnemers, niet voor toeschouwers.
 • Bepalen van het beoogde / grove tijdpad en beschikbare budget.
 • Maken van afspraken over kaders (de bandbreedte), communicatie en de wijze van monitoren van de voortgang en het zichtbaar maken van de ontwikkelingen.
 • Duidelijk zijn over de ontwikkeling die wordt verwacht van eenieder in dit proces (het is niet vrijblijvend). Wees helder over het ‘wat’ en geef ruimte aan het ‘hoe’.

Drukwerk

Zonder het te willen dicht timmeren, zijn bovenstaande aspecten wezenlijk om daadwerkelijk tot ontwikkeling en inbedding te komen. Hiermee groeit het vertrouwen en de betrokkenheid bij veranderingen en wordt kostbare tijd effectief benut.

Staat u voor een veranderproces en heeft u hierbij advies nodig? Neem contact met ons op.

Renate O’Prinsen